ମୁତ୍ର ରଙ୍ଗରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ମୁତ୍ରର ରଙ୍ଗ


ମୁତ୍ର ରଙ୍ଗ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା । ଏପରିକି ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ମୁତ୍ର ରଙ୍ଗରୁ ଆଭାସ ମିଳିଯାଇଥାଏ । ମୁତ୍ର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ମୁତ୍ର ରଙ୍ଗରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ରଙ୍ଗଠାରୁ ମୁତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଣିଷ ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଫିକା ବା ଇଶତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ […]

Share this