ଜାଣନ୍ତୁ ସୁଦ୍ଧ ମହୁ ଚିହ୍ନିବାର ସରଳ ଉପାୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ


ସୁଦ୍ଧ ମହୁ ନାମରେ ଆପଣ ଅପମିଶ୍ରିତ ମହୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ? କାରଣ ଏବେ ବଜାରରେ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅପମିଶ୍ରିତ ମହୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ମହୁ ନାମରେ ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଲାଭ ବଦଳରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ୱେଟ ଲସ୍ (Honey to lose weight )ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳା ଦରଜ (Sore throat)ର ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ମହୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟକୁ […]

Share this