ଜାତି ପ୍ରଥା ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?


ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଜାତି ପ୍ରଥା । ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାରେ ମାନବ ସମାଜ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା । ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲେ ବି ସମାଜ […]

Share this