Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ


inspirational-quotes-in-odia
Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଅ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମଠାରୁ ନିଜର ନଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜଠୁ ନିଜର ଭାବିନିଅ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁନିଆ ବନିଯିବ

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ସୁନ୍ଦରତା ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡ଼େ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସMotivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଦିନେ ତୁମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ଓ ଅନୁଭବ କରିବ- ଯାହାକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ଭାବୁଥିଲ, ତାହା ହିଁ ଜାବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଥିଲା ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଜୀବନରେ କେବଳ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଶାରେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ସେ ଜଣଙ୍କ ଆପଣ ନିଜେ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଯେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବୁଝି ଯାଇଛ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୁମକୁ ନେଇ ମତ, ଉପଦେଶ, ଯୁକ୍ତି ଓ ସମାଲୋଚନା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଅ, ହୋଇପାରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିବ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

କାଲି ଆଇନା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ; ନିଜକୁ ଦେଖି ଖୁଲି ହେଉଥିଲେ … ଆଜି ଭାଙ୍ଗୁଗଲା ବୋଲି କେହି ଆଡ଼ ନଜରରେ ବି ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି … ସବୁ ସମୟର ଖେଳ ବନ୍ଧୁ… ଭାଙ୍ଗିବା ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ …ସେ ଆଇନା ହେଉ କି ମଣିଷ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହୁଏତ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ ହିଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର ମନର ମଣିଷ କରିପାରିବ ।

Motivational Quotes in Odia | ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କୋଟ୍ସ

Motivational Quotes in Odia
Motivational Quotes in Odia

ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଥାଅ, ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି- ତେବେ ଥରଟିଏ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *