ବଦଳୁଥିବା ସଂପର୍କର ପରିଭାଷା |  Changing Relationship
Social-Issues

ବଦଳୁଥିବା ସଂପର୍କର ପରିଭାଷା | Changing Relationship

‘‘ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା କେବଳ ଅସହଜ ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ ।’’ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ତବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।  ମଣିଷ ଖୁବ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଉଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରିକ ବନ୍ଧନର ଭିତ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଛାତତଳେ…