ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା, ମଣିଷ ଜୀବନର ପରମ ଓ ଚରମ ଅଭିଳାଷ । ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ।  ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ବେ ମହଣ ମହଣ ଦୁଃଖର ଭାରରେ ଆଜିର ମଣିଷଟି ନଇଁ ପଡୁଛି । ବିଜ୍ଞାନର ଉକୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ ମଣିଷକୁ ସୁଖି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ ।      ସବୁ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା
Read More

Share this

‘‘ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା କେବଳ ଅସହଜ ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ ।’’ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ତବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମଣିଷ ଖୁବ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଉଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରିକ ବନ୍ଧନର ଭିତ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଛାତତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ ଟୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ । ବାପା, ମାଆ, ଜେଜେ, ଜେଜେମାଆ, ପୁଅ,
Read More

Share this

ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା, ମଣିଷ ଜୀବନର ପରମ ଓ ଚରମ ଅଭିଳାଷ । ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ।  ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ବେ ମହଣ ମହଣ ଦୁଃଖର ଭାରରେ ଆଜିର ମଣିଷଟି ନଇଁ ପଡୁଛି । ବିଜ୍ଞାନର ଉକୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ ମଣିଷକୁ ସୁଖି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉନାହିଁ ।  ସବୁ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେବି ମଣିଷ ଅସମୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ
Read More

Share this

‘‘ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡାଇବା କେବଳ ଅସହଜ ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ ।’’ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଆପ୍ତବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।  ମଣିଷ ଖୁବ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଉଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରିକ ବନ୍ଧନର ଭିତ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଛାତତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆବେଗିକ ସ୍ତରରେ ଟୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ ।  ବାପା, ମାଆ, ଜେଜେ, ଜେଜେମାଆ, ପୁଅ,
Read More

Share this