ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ କି ? ଦିନର ୨୪ ଘଣ୍ଚା, ବର୍ଷର ୩୬୫ ଦିନ ସୁଖରେ ବିତାଇବା ସମ୍ଭବ କି ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ନାଁ, ତେବେ ଏହି ରଚନାଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପରେ ଦୟାକରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ । କେଇ କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନିଜେ
Read More

Share this

  ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ କି ? ଦିନର ୨୪ ଘଣ୍ଚା, ବର୍ଷର ୩୬୫ ଦିନ ସୁଖରେ ବିତାଇବା ସମ୍ଭବ କି ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ନାଁ, ତେବେ ଏହି ରଚନାଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପରେ ଦୟାକରି ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ । କେଇ କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନିଜେ
Read More

Share this