ଭାରତର ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା କାହିଁକି ?
Indian-Culture

ଭାରତର ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ଭାରତର ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା? ପ୍ରତିଟି ଜାତି, ସଂପ୍ରଦାୟ, ସଂଗଠନ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ସହିତ ଥାଏ ଆବେଗିକ ସଂଯୋଗ। ଛଳନା ଓ କପଟତାରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଶାସକମାନେ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଭବ୍ୟତାରେ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଉପାୟ…

(ଅନ୍ଧ)ବିଶ୍ୱାସ ଓ (ଅ)ବିଜ୍ଞାନ | Science And Superstition
Indian-Culture

(ଅନ୍ଧ)ବିଶ୍ୱାସ ଓ (ଅ)ବିଜ୍ଞାନ | Science And Superstition

କୌଣସି କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ବିଧିବିଧାନକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ କହ କିପରି ?  ଯେଉଁ…