ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ … ଜଳ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି କି 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୋଗ କେବଳ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଆଜ୍ଞା ହଁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ, ଠିକ ସମୟରେ, ଉଚିତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ରୋଗର ଶିକାର
Read More

Share this